فضای داخلی سوییت ها

22

اردیبهشت
1395

سوییت اختصاصی

ارسال شده توسط: مدیرسایت/ 0

هر سوییت شامل دو تخت دبل بزرگ و راحت، کمد لباسی، میز آرایش، آشپزخانه و یخچال اختصاصی، حمام و سرویس بهداشتی جداگانه

برای بیش از دو نفر از امکانات اضافه تعداد را مشخص کنید مثلا برای سه نفر یک را انتخاب کنید.